Programska rješenja


TaskManager (Planer) - CRM

TaskManager (Planer) je programsko rješenje za upravljanje komunikacijom s poslovnim partnerima, te evidentiranje, pretraživanje, zaduživanje i praćenje obavljanja aktivnosti i poslova u tvrtki. Pod aktivnostima se prvenstveno misli na sve aktivnosti vezane uz kontakte s kupcima i dobavljačima, ali i sve ostale aktivnosti koje su korisniku bitne i želi ih pratiti. Aplikacija TaskManager omogućava:


TaskManager može biti povezan s WinTask poslovnim informacijskim sustavom, tvrtke TASK d.o.o., tako da koristiti matične podatke o poslovnim partnerima i kontakt osobama iz WinTask sustava, te omogućava direktan pregled financijskih podataka (kartica partnera, otvorene stavke) i pregled dokumenata iz WinTask Robno-materijalnog knjigovodstva. TaskManager je potpuno s TimeClock sustavom koji omogućava jednostavnu i pouzdanu evidenciju radnog vremena. Osim toga, TaskManager je moguće povezati i s drugim poslovnim informacijskim sustavima baziranim na Microsoft SQL Serveru. TaskManager znatno olakšava uvođenje i primjenu ISO sustava kvalitete kroz evidenciju u elektronskom obliku zapisa koje primjena sustava kvalitete zahtijeva (evidencija i praćenje rješavanje reklamacija, preventivnih i korektivnih radnji, verifikacija i dr.).

TimeClock - Evidencija radnog vremena

TimeClock je PC bazirano programsko rješenje za evidenciju radnog vremena, što znači da se za prijavu i odjavu koristi jedni ili više računala koja su (po potrebi) spojena u postojeću mrežu i (po potrebi) opremljena posebnim uređajima za identifikaciju korisnika (čitač kartica, kamera, čitač otiska prsta i sl.). Primjenom kamere ostvaruje se pouzdana identifikacija korisnika bez potrebe za dodatnim nadzorom prijave, te se sustav može pouzdano koristiti i na izdvojenim lokacijama bez nadzora. Takva koncepcija omogućava brojne prednosti pred klasičnim sustavima za evidenciju radnog vremena.

TimeClock omogućava brzu i jednostavnu prijevu/odjavu, pouzdanu identifikaciju korisnika, trenutni uvid u status svakog djelatnika, vođenje radnih kalendara, planiranje i evidenciju godišnjih odmora, obračun rada za zadano razdoblje s detaljnim izvještajima, automatsku priprema podataka za obračun plaće.